ArtykułyInformacje różne

Czy osoba małoletnia dziedziczy długi?

Spadkobiercą ustawowym może być mąż, żona, rodzice, rodzeństwo, ale również dzieci osoby zmarłej. Czy w przypadku osób małoletnich spadek musi zostać zawsze przyjęty?

Spadkobiercą ustawowym może być mąż, żona, rodzice, rodzeństwo, ale również dzieci osoby zmarłej. Czy w przypadku osób małoletnich spadek musi zostać zawsze przyjęty? Co w sytuacji, w której zmarły zostawił po sobie długi? Czy dziecko może odrzucić spadek, a jeśli tak, to jakie formalności muszą być wykonane? Adwokat Łukasz Kowalski odpowiada na te pytania. 

Przyjęcie spadku przez osobę małoletnią

Spadkobierca ustawowy, również ten, który jest małoletni, przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza automatycznie, jeśli w ciągu 6 miesięcy od otrzymania informacji o spadku nie odrzuci go. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że spadkobierca przyjmuje nie tylko majątek, jaki pozostawił zmarły, ale również jego ewentualne długi. W tym przypadku nie ma znaczenie, czy spadkobierca jest dziecko, czy osoba dorosła. Zobowiązania finansowe, które zostawił spadkodawca, muszą być uregulowane do wartości aktywów spadku. 

Odrzucenie spadku przez dziecko 

Jeśli pozostawiony przez zmarłego spadek nie jest korzystny dla dziecka, czyli w masie spadkowej znajduje się więcej długów niż majątku, małoletni może się go zrzec, aby kancelaria windykacyjna w Częstochowie nie musiała ubiegać się od takiego spadkobiercy należności. 

W przypadku osób dorosłych, odrzucenie spadku można wykonać przez sąd albo notarialnie, natomiast małoletni spadkobiercy mogą odrzucić spadek tylko sądownie. Wniosek o odrzucenie spadku przez osobę małoletnią składa do sądu rodzic dziecka lub jego prawny opiekun. Sąd zatwierdzi odrzucenie spadku tylko wtedy, kiedy sam spadek jest dla dziecka niekorzystny, na przykład obarczony dużymi długami. 

Decyzja o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku przez małoletniego musi być zawsze racjonalna i podyktowana wartością masy spadkowej. Być może długi nie są duże i warto je przejąć, aby móc otrzymać majątek zmarłego o znacznej wartości. 

Artykuł powstał na podstawie wiadomości merytorycznych użyczonych przez kancelariakowalski.pl

Dodaj komentarz, opinie lub recenzję.