Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni

Najlepsze miejsce na świecie. Gdzie Wschód zderza się z Zachodem